Samarbetspartners

Safe Hotels

 

Sedan 2007 är vi säkerhetscertifierade via Safe Hotels ett företag som arbetar speciellt med hotellsäkerhet.Safehotels har ett exklusivt samarbetsavtal med Pinkerton Consulting and Investigation, världens äldsta och mest respekterade säkerhetsföretag. Safehotels är direkt inriktade på hotellsäkerhet ur alla aspekter. Det handlar om t ex skalskydd, brandskydd, personskydd, krishantering, pengahantering och sekretess, både inom hotell- och restaurangverksamhet. Fokus ligger både på hotellets gäster och vår egen personal. Safehotels arbete innefattar självklart alla myndighetskrav.

Hotel Lundia uppfyller de krav som den högsta nivån kräver inom Safe Hotels. Vi benämns därav som ett premium certifierat hotell. Vilket vi mycket stolta över!
Safehotels har ett exklusivt samarbetsavtal med Pinkerton Consulting and Investigation, världens äldsta och mest respekterade säkerhetsföretag. Safehotels är direkt inriktade på hotellsäkerhet ur alla aspekter. Det handlar om t ex skalskydd, brandskydd, personskydd, krishantering, pengahantering och sekretess, både inom hotell- och restaurangverksamhet. Fokus ligger både på hotellets gäster och vår egen personal. Safehotels arbete innefattar självklart alla myndighetskrav.Hotel Lundia uppfyller de krav som den högsta nivån kräver inom Safe Hotels. Vi benämns därav som ett premium certifierat hotell. Vilket vi mycket stolta överFör mer information besök